Skip to main content

BoitenLuhrs is de VvE-incasso specialist van Nederland. Wij ondersteunen meer dan 15.000 verenigingen van eigenaars, die meestal vertegenwoordigd worden door een van de circa 100 bedrijfsmatige VvE-beheerders waarmee BoitenLuhrs samenwerkt. 

Wat is een VVE?

Wanneer een gebouw (of een stuk grond) wordt gesplitst in zogeheten appartementsrechten, dient een vereniging van eigenaars (VvE) te worden opgericht. Elke eigenaar van een appartementsrecht is verplicht lid van deze vereniging. Elk lid is vervolgens verplicht mee te betalen aan de kosten die zijn gemoeid met het beheer van het gebouw, de zogenoemde servicekosten.

Wat te doen met niet-betalende VVE leden?

Het kan wel eens voorkomen dat een VvE-lid deze servicekosten niet betaalt. Wij weten als geen ander hoe vervelend dat is voor de VvE en haar andere leden. Het niet-betalende lid zorgt immers voor een gat in de begroting waardoor mogelijk het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw niet uitgevoerd kan worden. Daarom is een snelle maar juiste afhandeling van uw incasso-opdracht van belang. De kunst daarbij is de achterstand te incasseren op een manier die voor alle partijen bevredigend is. Het is immers van belang dat de verstandhouding tussen het niet betalende VvE-lid en de VvE, en haar andere leden, goed blijft.

► Klik hier en maak nu een afspraak voor meer informatie 

 

Waarom een VvE incassotraject bij BoitenLuhrs?

  • Meer dan 45 jaar de VvE specialist in Nederland
  • Alle benodigde expertise in huis
  • Koppeling met Twinq en Convect, twee software programma’s ter ondersteuning van al die administratieve processen van de VvE.
  • Intensief contact met hypotheekhouders
  • Via onze Online Incasso Service heeft u altijd online inzicht in uw dossiers

 

Hoe werkt VvE-incasso?

Een vordering uit handen geven kan een ingewikkeld traject zijn. Om het makkelijker te maken hebben wij de incassotoolkit ontwikkeld. De incassotoolkit bevat informatie en documenten die u helpen een incasso uit handen te kunnen geven. Wilt u de incassotoolkit ontvangen? Vraag het hier aan!

Ons incassotraject bestaat uit 3 fases:

  1. de minnelijkefase;
  2. de gerechtelijke fase;
  3. de executiefase.

Als incasso- en gerechtsdeurwaarders kantoor kunnen wij u een “alles in 1” oplossing bieden en alle fases voor u verzorgen.

1. Minnelijke fase van VvE incasso

Wij innen ruim 70% van de incasso opdrachten in de aanmaningsfase, ook wel de minnelijke fase genoemd. In deze fase sturen wij het betrokken VvE-lid een of meerdere aanmaningen. Ook kunnen wij proberen hem/haar telefonisch tot betaling te bewegen. De betrokkene kan om een betalingsregeling verzoeken. Wanneer een betalingsregeling tot stand komt, houdt onze gespecialiseerde afdeling nauwlettend in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

2. Gerechtelijke fase van VvE incasso

In 30% van de dossiers is een gang naar de rechter nodig. In de gerechtelijke fase wordt de rechter gevraagd een oordeel te geven over de openstaande vordering. In bijna alle gevallen is het oordeel van de rechter in het voordeel van de VvE en wordt de betrokkene veroordeeld om de openstaande schuld te betalen. Deze veroordeling wordt vastgelegd in een vonnis.

3. De executie fase van VvE incasso

Wanneer het betrokken VvE-lid na het vonnis alsnog niet tot betaling overgaat, kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Daarmee wordt bedoeld dat beslag mag worden gelegd op bijvoorbeeld het salaris, de bankrekening en/of het appartement van de betrokkene. Uiteindelijk blijkt dat over alle drie de fases bekeken er ruim 93% succesvol wordt geïncasseerd.

► Klik hier om een incasso direct uit handen te geven.

 

Vraag onze incassotoolkit aan
Brochure voor VvE beheerders
Brochure voor VvE bestuurders
Maak een afspraak
Direct klant worden

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

De incassotoolkit

Een vordering uit handen geven kan een ingewikkeld traject zijn. Om het makkelijker te maken hebben wij de incassotoolkit ontwikkeld. De incassotoolkit bevat informatie, documenten en handvatten die u helpen een incasso uit handen te kunnen geven.

Gratis Quick Scan

Vraag vrijblijvend de gratis Quick Scan voor beheerders aan! We bekijken uw lopende dossiers en inventariseren waar uw kansen én risico's liggen.

Oplossingen op maat

Onze diensten

VvE

"BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders kijkt naar resultaat en mogelijkheden. Wil investeren in kennisvergroting, de toekomst!"

Eigen Haard VvE Beheer

Verder lezen