Skip to main content

Op deze pagina vindt u een lijst met veelgestelde vragen aan ons bedrijf. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u deze altijd stellen aan één van onze 50 medewerkers via ons contactformulier.


Word ik bij BKR aangemeld?

Wij melden niemand aan bij het BKR en wij hebben geen toegang tot de gegevens van het BKR.

Welke betalingswijze bieden jullie?

Contant/Pin op een van onze kantoren, door heel het land kunt u terecht bij de GWK kantoren.

Wat wordt bedoeld met sommatie?

Eigenlijk is dit hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’. Anders gezegd: een laatste mogelijkheid tot betaling. Wanneer u deze niet betaalt, wordt de door u verschuldigde vordering bij de rechter voorgelegd.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor?

Het incassobureau int namens een bedrijf een rekening, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, dan is het aan de deurwaarder de taak om het geld via beslaglegging te incasseren. Doordat BoitenLuhrs een incasso en deurwaarderskantoor is kunnen wij u het gehele incasso en deurwaarders traject ondersteunen.

Wat is een vordering?

Dit is een afgenomen dienst of product die nog niet betaald is.

Wat is een ingebrekestelling?

Dit is een juridische term voor aanmaning. Een schuldeiser wijst een debiteur hiermee op het nalaten van een betaling.

Wat is een betalingsregeling?

U maakt afspraken over het in delen betalen van uw nog te betalen rekening. Hierin wordt onder andere afgesproken in welke termijnen u betaalt en welk bedrag.

Wat is beslaglegging?

Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij zullen met uw gegevens zorgvuldig omgaan en deze niet verstrekken aan derden.

Mijn rekening klopt niet. Wat doe ik dan?

Breng zo spoedig mogelijk ons op de hoogte. Zolang wij niet weten wat uw probleem is, zullen wij maatregelen blijven nemen.

Is BoitenLuhrs onafhankelijk bij een incasso geschil?

Uiteraard heeft iedere schuldeiser recht op zijn geld, maar gerechtsdeurwaarders dienen daarin onafhankelijk te werken. Deurwaarders zijn immers én zelfstandig ondernemer én openbaar ambtenaar. Vanuit het bekleden van het ambt, dienen zij o.a. onpartijdig en onafhankelijk te zijn. De deurwaarder zal dus ook de debiteur de weg wijzen wanneer deze daarom vraagt.

Ik kan mijn rekening echt niet betalen. Hoe voorkom ik meer problemen?

U kunt met financiële problemen terecht bij www.nibud.nl.of bij uw gemeentelijke instantie. Deze organisaties hebben de deskundigheid om u hierbij te helpen.

Ik ben klant bij BoitenLuhrs en krijg nu een BoitenLuhrs incassobrief. Hoe kan dat?

Doordat BoitenLuhrs branchebreed werkt betekent dit dat wij vanuit verschillende afdelingen werken. Deze afdelingen houden wij gescheiden zodat wij onze klanten een onpartijdige afhandeling kunnen garanderen.

Ik ben het niet eens met de rekening, hoe kan ik bezwaar maken?

Controleer in de algemene voorwaarden of u nog bezwaar kunt maken, zet het dan op papier en stuur het naar ons toe.

Hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Betalingsafspraken maakt u rechtstreeks met ons kantoor. De medewerkers kunnen u hiermee verder helpen.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?