Skip to main content

Het leveren van bewijs door een proces-verbaal van constatering

Bij de inzet van een gerechtsdeurwaarder denkt men vaak vooral aan het innen van achterstallige bedragen, het ontruimen van huizen en het leggen van beslagen op bijvoorbeeld inboedels. Uiteraard zijn dit de meest voorkomende werkzaamheden, maar er is meer. Zo kan een belangrijke handeling of situatie neutraal vastgelegd worden door een gerechtsdeurwaarder door middel van het opstellen van een proces-verbaal van constatering, wat vervolgens als bewijs kan dienen bij civiele zaken.

Wat is een proces-verbaal van constatering?

Een proces-verbaal van constatering is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die gerechtsdeurwaarder gedane (zintuigelijke) waarneming is vastgelegd. Het levert dus bewijs op van het waargenomene. Een proces-verbaal van constatering moet feitelijk, objectief en onbevooroordeeld zijn, het mag geen gevoelens of conclusies bevatten en alleen gebaseerd zijn op zicht, gehoor, reuk, smaak of gevoel. Er wordt bijvoorbeeld in een proces-verbaal aangegeven dat er een scheur in een muur zit en niet dat hierdoor het huis in kan storten of een persoon weigerde om te voldoen aan een verzoek om een wachtwoord af te geven in plaats van de betrokken persoon houdt gegevens achter.

Wanneer kan een proces-verbaal van constatering ingezet worden?

Dit kan bij ver uiteenlopende zaken ingezet worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • het weergeven van een boedelbeschrijving bijvoorbeeld bij het openen van een kluis bij overlijden of faillissement;
  • het constateren van schade welke is ontstaan bijvoorbeeld na een verbouwing of na onheil van buitenaf zoals onweer, storm;
  • het constateren van de staat van een (gehuurd) pand;
  • het constateren van het gedrag van een debiteur of een concurrent;
  • het constateren van vernietigen van goederen;
  • het constateren van hoe een erfafscheiding is geplaatst;
  • het constateren van het gebruik van online content;
  • etc.

Waarom een proces-verbaal van constatering laten opstellen door een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon en door de rechterlijke macht beëdigd. Hij/zij is hierdoor ook tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de door hem/haar opstelde stukken. De kwaliteit van al deze stukken, waaronder ook een proces-verbaal van constatering, zal daardoor hoog zijn en niet iets wat ondoordacht wordt gemaakt. De rechtbank kent hierdoor aan het proces-verbaal van constatering een duidelijke meerwaarde toe als bewijs, alhoewel het in Nederland nog niet wordt gezien als officiële ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder (in ons omringende landen overigens wel).

Een proces-verbaal van constatering inzetten?

Heeft u feitelijk bewijs nodig voor een bepaalde situatie of handeling en wilt u weten of u gebruik kunt maken van een proces-verbaal van constatering? Neemt u dan contact met ons op via het contactforumlier of per telefoon.

Meer informatie over het proces-verbaal van constatering

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?