Skip to main content

ISO  9001
BoitenLuhrs incasso- en gerechtsdeurwaarders is ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 certificering heeft een incasso- en deurwaarderskantoor nodig om mee te kunnen doen in aanbestedingen. Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Deze kwaliteitsnormen zijn opgenomen in een door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vastgestelde verordening. De normen hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Iedere twee jaar moeten de gerechtsdeurwaarders zich door externe auditors op deze normen laten beoordelen. Wanneer niet aan deze normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld.

 

KBvG
BoitenLuhrs voldoet zowel aan de normen voor kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders alsmede aan de ISO 9001. Er wordt toezicht gehouden door het Bureau Financieel Toezicht en door de kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

 

MVO
BoitenLuhrs incasso- en gerechtsdeurwaarders vindt het belangrijk om bewust om te gaan met mens en milieu.

 

Milieu
Binnen ons kantoor ontkomen we er niet aan om papier te gebruiken, aangezien er dagelijks vele brieven verstuurd moeten worden. Wij vinden het belangrijk om papier te gebruiken van een keurmerk. Ook stimuleren wij het digitale proces. Ons online incasso beleid sluit hierbij aan. Onze klanten kunnen online hun documenten invoeren en beheren.

 

Mens
Ons kantoor wordt ingeschakeld door klanten om openstaande vorderingen te incasseren. Wij vinden het belangrijk om hoge ethische maatstaven en eerlijkheid in de contracten te handhaven. Uiteraard heeft iedere schuldeiser recht op zijn geld, maar gerechtsdeurwaarders dienen daarin onafhankelijk te werken. Deurwaarders zijn immers én zelfstandig ondernemer én openbaar ambtenaar. Vanuit het bekleden van het ambt, dienen zij o.a. onpartijdig en onafhankelijk te zijn. De deurwaarder zal dus ook de debiteur de weg wijzen wanneer deze daarom vraagt. We onderscheiden ons hiermee in een veranderende markt, waarin efficiëntie en winstmaximalisatie steeds meer leidend zijn. Naar onze mening verdienen alle stakeholders in een zaak een persoonlijke aanpak.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?