Skip to main content

VvE-recht: Verzoek tot vernietiging van een besluit

In een recente zaak in Zwolle speelde de vraag of een VvE in redelijkheid en billijkheid tot het besluit was gekomen om haar beheercontract met de huidige VvE-beheerder op te zeggen. De kantonrechter beantwoordde de vraag bevestigend. Lees verder over hoe de rechter tot zijn oordeel kwam.

Wettelijk kader

Een rechter kan op grond van artikel 5:130 BW in samenhang met artikel 2:8 BW een besluit van een VvE vernietigen. De vraag of een VvE in alle redelijkheid tot een bepaald besluit kon komen kan door de rechter slechts zeer marginaal worden getoetst.

De redenen die de verzoekers in de zaak in Zwolle aanvoerden waren dan ook niet van zodanige aard dat hun belangen onevenredig zouden worden geschonden door het besluit.

Reden voor opzegging

Reden voor de beëindiging van het contract was met name gelegen in het feit dat één van de medewerkers van de woonstichting (die een meerderheidsbelang heeft in de VvE) ging werken bij de VvE-beheerder van de VvE. De VvE stelde zich op het standpunt dat dit zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. De kantonrechter vindt dit een legitieme reden.

Heeft de VvE voldoende rekening gehouden met de betrokken belangen?

De rechter vindt van wel: De beëindiging levert geen aantoonbare nadelen op voor de verzoekers.

Hierbij overweegt de rechter alsvolgt:

  • De VvE heeft aangegeven op zoek te gaan naar een goede andere beheerder tegen ongeveer gelijke prijzen (als het duurder zou worden zal de woonstichting het verschil bij betalen). Er is dus geen financieel nadeel te verwachten.
  • Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat een andere beheerder niet ook goed werk zal leveren
  • Een overstap zou onrust veroorzaken. De VvE heeft aangevoerd dat er geen ingewikkelde kwesties spelen zodat een overstap geen problemen zou moeten opleveren.
  • Het zou veel tijd kosten om een nieuwe beheerder te vinden. Dat mag zo zijn maar het is de kantonrechter onduidelijk welk nadeel hier uit voort vloeit voor verzoekers.

Kortom het besluit houdt stand en de VvE zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe beheerder.

Bent u het oneens met een VvE-besluit en overweegt u om deze te laten vernietigen? Neem gerust contact met ons op voor een inschatting van de haalbaarheid van uw casus.

 

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.