Skip to main content

VvE besluit: wanneer is het onaantastbaar?

23-10-2019  |  Artikel VvE

Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging van een VvE-besluit moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. Wanneer begint die maand als een VvE lid niet aanwezig was op de vergadering? De Hoge Raad gaf recent nadere criteria die gelden bij het bepalen van het moment van kennis kunnen nemen.

Als een lid niet op de vergadering aanwezig was, ontstaat er onduidelijkheid wanneer de termijn van een maand aanvangt en wanneer derhalve het besluit onaantastbaar is. Dat heeft gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de besluiten die zijn genomen. Voor de VvE is het om die reden van belang te weten wanneer een besluit niet meer voor vernietiging vatbaar is.

Vergewisplicht

Uit de jurisprudentie tot nu toe volgde een strikte “vergewisplicht” die inhoudt, dat van de eigenaar die niet bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was (maar wel correct opgeroepen), mag worden verwacht dat hij zich “ten spoedigste” van genomen besluiten “vergewist”. De bedoelde termijn gaat namelijk op dat moment in. Kennisneming van de notulen hoeft niet te worden afgewacht.

Wat is “ten spoedigste”? De jurisprudentie was daarin niet heel duidelijk.

Hoge Raad  

In de uitspraak van 21 juni 2019 zwakt de Hoge Raad de strikte jurisprudentie over de vergewisplicht af. Het moment van ‘kennis kunnen nemen’ wordt bovenal gekoppeld aan een gebruik binnen een VvE om besluitenlijsten of notulen onder de leden bekend te maken. Vanaf dat moment heeft de eigenaar kennis kunnen nemen van het besluit en gaat de termijn van een maand lopen. De eigenaar is dus in dat geval niet langer gehouden zich “ten spoedigste” na de vergadering te “vergewissen” van genomen besluiten.

Als een dergelijk gebruik er niet is, blijft de hiervoor weergegeven vergewisplicht gelden, zij het met een belangrijke nuancering. De Hoge Raad vult “ten spoedigste” in, door daar een termijn van een week aan te verbinden.  Na die week vangt de termijn van een maand in elk geval aan.

Gevolg?

Vaak is het gebruik om binnen vier tot zes weken na de vergadering concept notulen te verspreiden onder de leden. Dat kan als gebruik worden beschouwd. De termijn van een maand gaat dan pas daarna lopen. Het is dan ook aan te raden om (eventueel) naast en (in elk geval) vooruitlopend op het verspreiden van de notulen, een besluitenlijst onder de leden verspreidt. Dat kan ook digitaal. Die kennisgeving van de besluitenlijst tot ‘gebruik’ in de VvE te verheffen is daarbij ook aan te raden.

Vindplaats: Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022

BoitenLuhrs en TK weer gezamenlijk op de beurzen van VvE-Belang

Ook dit jaar staan BoitenLuhrs Incasso en Gerechtsdeurwaarders en TK advocaten en notarissen weer gezamenlijk op de informatiebeurzen van VvE-Belang. Kom gerust langs voor een praatje, informatie over de “Incasso Toolkit” van BoitenLuhrs of informatie over het abonnement op doorlopend juridisch advies van TK. Bovendien kunt u meedoen aan leuke “win-acties”, zowel voor VvE-bestuurders als voor VvE beheerders. We staan op de beurzen in Den Bosch, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam, Haarlemmermeer, Utrecht en Nieuwegein. Exacte data & locaties? Klik hier

 

- Geschreven door Joost Donkersloot, TK advocaten notarissen

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.