Skip to main content

Verhuren aan de horeca in tijden van corona: wat zegt de rechter ervan?

 

We krijgen regelmatig vragen van verhuurders, hoe om te gaan met huurders die zich beroepen op het feit dat ze omwille van de corona-crisis de huur niet langer (kunnen) betalen (én daarom wellicht een huurvermindering willen).

 

 

Hoe zit dat ook alweer met de verplichtingen van de verhuurder:

Art 7:203 ev BW regelt dat. Primair bent u verplicht de zaak (in uw geval vaak een pand) ter beschikking te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Tsja, een open deur wellicht. Maar als verhuurder hebt u ingevolge de zogeheten “gebrekenregeling” uit art. 7:204 BW de verplichting gebreken te verhelpen.

 

Wat is dan een gebrek?  Art. 7:204 lid 2 BW zegt hierover het volgende: een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.  

Art. 7:207 BW geeft de huurder bij een gebrek de kans een huurprijsvermindering te vorderen bij de rechter.

 

Is de corona-crisis dan aan te merken als een gebrek, d.w.z. een niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid? JA, veel rechters zijn dat van oordeel. Het moeten sluiten van horeca is immers een overheidsingrijpen, omwille van de volksgezondheid. Geldt dit ook als in de huurovereenkomst (conform ROZ-model) een huurprijsvermindering is uitgesloten? Ja. De eisen van redelijkheid en billijkheid vergen dat die bepaling geen toepassing vindt.

 

Op basis van een 22-tal geanalyseerde uitspraken, hoofdzakelijk ziende op horeca, loopt een verhuurder het reële risico dat de rechter een vermindering van de huurprijs zal toestaan van grofweg 50%. Dit werd in bijna de helft van de 22 zaken toegewezen. Ook is er een kans dat u een gevorderde ontruiming niet krijgt toegewezen. Dit ligt uiteraard wel iets anders als de huurachterstand al (grotendeels) voor de coronacrisis is ontstaan of wanneer de huurovereenkomst na maart 2020 is aangegaan(wellicht zelfs met corona-clausules).

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.