Skip to main content

Specificatie van de VvE-vordering

17-03-2021  |  Artikel VvE

Bij de start van een incasso-opdracht levert u als VvE-beheerder doorgaans een specificatie van het door de schuldenaar verschuldigde bedrag bij ons aan, of kan dit door ons worden ingezien via één van de softwarekoppelingen. In de meeste gevallen kunnen wij hiermee voldoende uit de voeten.

Er zijn daarentegen situaties waarbij wij meer informatie nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een “beginsaldo” in het overzicht dat niet verder is gespecificeerd en de schuldenaar ons specifiek om een uitsplitsing daarvan verzoekt. Ook hebben wij deze verdere specificatie nodig als wij de dagvaarding opstellen. De rechter wil deze informatie namelijk wel zien. Als deze situaties aan de orde zijn, zullen wij u vragen om een specificatie van dit beginsaldo.

Op zich vinden wij het prettig om bij de overdracht van het incassodossier al de volledige informatie over de vordering te ontvangen, maar wij begrijpen ook dat dat voor u als beheerder veel extra werk kan opleveren. Daarnaast is het ook lang niet altijd nodig om deze specificatie op te stellen, want niet alle debiteuren vragen hierom en BoitenLuhrs incasseert de meeste vorderingen zonder tussenkomst van de rechter.

Als u de volledige specificatie van de vordering niet meestuurt bij de overdracht van het incassodossier en wij u daar op een gegeven moment om vragen, dan zou het prettig zijn dat we deze informatie zo snel mogelijk ontvangen. Dit om te voorkomen dat het incasso-traject stil komt te liggen, of onnodig vertraging oploopt.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.