Skip to main content

10-10-2017  |  Algemeen

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u al eens bericht over de zogenoemde ‘adempauze’ voor mensen met schulden. Schuldenaren kunnen via de gemeente de rechter vragen om zo’n pauze in te stellen. Gedurende deze adempauze, die maximaal een half jaar duurt, mogen schuldeisers niets doen. Ze mogen niet aanmanen, niet bellen, geen gerechtelijke stappen ondernemen en geen beslagen leggen. Het doel van deze adempauze: de schuldenaar tijd en rust geven om zijn financiële situatie te stabiliseren en een plan van aanpak te maken voor zijn schuldenproblematiek. De regeling van adempauze geldt sinds 1 april 2017.

Kan iedereen met schulden zomaar een adempauze aanvragen bij de rechtbank? Nee. De overheid heeft bij het ontwerp van dit instrument benadrukt dat een adempauze een uiterst redmiddel is. Een schuldenaar moet in samenwerking met een schuldhulpverlenende instantie eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen. Wanneer met deze mogelijkheden geen oplossing wordt bereikt, kan om een adempauze worden gevraagd. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam nogmaals onderstreept in een uitspraak die zij op 8 mei 2017 heeft gedaan.  

Het eerst benutten van de andere mogelijkheden is niet de enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan. Er zijn nog twee belangrijke voorwaarden:

  1. Het moet voldoende aannemelijk zijn dat de schuldenaar de verplichtingen kan nakomen die aan een schuldhulpverleningstraject zijn verbonden. Wanneer de schuldenaar geen (stabiel) inkomen heeft of te maken heeft met verslavingsproblematiek, als gevolg waarvan de schulden zijn ontstaan, zal de rechter geen adempauze toewijzen. Dan zal eerst deze onderliggende problematiek aangepakt moeten worden voordat de schuldenaar überhaupt in aanmerking komt voor een adempauze;
  2. Een adempauze moet noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de schuldhulpverlening en het moet in het belang van alle schuldeisers zijn. Het aanvraag van een adempauze met als doel een aanstaande woningontruiming te voorkomen is dus niet toegestaan.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan en een adempauze toegewezen wordt, kan de schuldenaar vervolgens niet rustig achterover gaan zitten. Hij moet gedurende de periode van maximaal een half jaar aan strenge verplichtingen voldoen. Zo moet hij bijvoorbeeld alle medewerking verlenen aan de schuldhulpverlening. Ook moet hij zich onder budgetbeheer laten stellen, hetgeen betekent dat hij van een klein bedrag aan leefgeld moet rondkomen. Verder moeten de volgende vaste lasten stipt worden betaald: gas, water, licht, de ziektekostenverzekeringspremie, de opstalverzekering en de huur of hypotheeklasten. Ook mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden. Komt hij deze verplichtingen niet na, dan moet de rechter de adempauze beëindigen.

Voor wie?

De adempauze is dus een uitkomst voor mensen die een redelijk stabiel inkomen hebben, maar van wie de financiële situatie door de handelswijze van een of meerdere schuldeisers herhaaldelijk uit balans wordt gebracht. Men gaat daardoor het ene gat met het andere vullen en er worden steeds nieuwe schulden aangegaan, met alle daarbij komende (incasso)kosten. In die situaties brengt een adempauze “rust in de tent” en kan gedurende een half jaar gewerkt worden aan een plan van aanpak dat ertoe leidt dat de schuldenaar in een stabiele financiële situatie kan gaan werken aan de aflossing van zijn schulden. Het is dus een redmiddel voor situatie waarin licht aan het einde van de tunnel is, maar schuldeisers stelselmatig weigeren met de schuldenaar te werken aan een oplossing.

Zowel de wetgever als de rechtspraak geven aan dat met dit middel uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. Het mag dus niet lichtzinnig aangevraagd en toegekend worden. De verwachting is dan ook dat dit middel in de praktijk niet vaak zal worden ingezet. En wanneer het wordt ingezet, is het niet per se nadelig voor de schuldeisers van de betrokkene. Een stabilisatie van de financiële situatie van de schuldenaar stelt hem in staat om inzicht te krijgen in zijn schuldpakket en deze op te lossen op een manier waarop alle partijen krijgen waar zij recht op hebben.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.