Skip to main content

Opschorting van VvE-bijdragen: Hoe zit het ook alweer?

18-12-2018  |  Artikel VvE

Meneer A heeft op een vergadering van de VvE aangegeven dat hij niet wil dat zijn buren plantenbakken aan het balkon hangen. Ook vindt hij dat zijn buren na 22.00 uur nogal wat lawaai maken. De VvE heeft besloten dat de plantenbakken zijn toegestaan en wat betreft de overlast zegt de VvE hier niets mee te kunnen doen. In ieder geval is meneer A alles zo zat dat hij weigert om zijn VvE-bijdrage te betalen. Dit gaat hij pas weer doen als de plantenbakken verwijderd zijn en zijn buren na 22.00 uur stil zijn.

Heeft uw VvE er ook wel eens mee te maken? Een lid dat stopt met het betalen van zijn bijdrage, omdat hij het niet eens is met een beslissing van de VvE? Hierin bent u niet de enige! Veel VvE’s hebben er mee te maken: VvE-leden die stoppen met het betalen van de VvE-bijdragen vanwege een conflict met de VvE. Wat we vaak zien is dat een lid daarmee probeert de VvE te bewegen om een bepaalde actie te ondernemen.

Dat het stoppen van het betalen van de VvE-bijdragen niet de goede manier daarvoor is heeft een kantonrechter in Den Haag op 25 juli jl. maar weer eens duidelijk gemaakt.[1]

De rechter oordeelt alsvolgt:

Een VvE is een bijzondere vorm van gemeenschap, de bepalingen van boek 5 BW de artikelen 106 tot en met 147 zijn van toepassing op VvE’s. Besluitvorming binnen een VvE vindt plaats met in achtneming van deze artikelen en met in achtneming van aanvullende regelingen namelijk de akte van splitsing en het van toepassing zijnde modelreglement.

Wat houdt dit precies in?

Het opschorten van de VvE-bijdragen is niet toegestaan omdat een VvE-lid via de besluitvorming in de algemene ledenvergaderingen de VvE kan dwingen tot bepaalde acties. Ben je het niet eens met een bepaald besluit óf heb je medewerking van de VvE nodig voor bepaalde acties dan kun je naar de kantonrechter om ofwel vernietiging van besluiten te vorderen ofwel de rechter verzoeken om een vervangende machtiging.

In ons voorbeeld houdt dat dus in dat meneer A de VvE-bijdrage moet blijven betalen én de klachten die hij heeft, moet voorleggen aan de VvE zodat de VvE daarover een besluit kan nemen.

Om dit alles te voorkomen hadden de VVE en meneer A in gesprek kunnen gaan met elkaar al dan niet onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar/mediator.

 

Geschreven door Mr. G.M. Malda

[1] ECLI:NL:RBDHA:2018:9044

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.