Skip to main content

Ontruimen tijdens de coronacrisis

Door de Coronacrisis zijn veel ondernemers geraakt, horeca moesten hun deuren sluiten en veel medewerkers kwamen thuis te zitten. Hoewel de overheid in een recordtempo een financieel steunpakket optuigde, lijkt dit vooralsnog niet genoeg.

Betalingsverplichtingen gaan door, voor de burgers, huurders, maar ook voor u als verhuurder. Want de belangrijkste vraag is nu: “Hoe ga ik als verhuurder om met een huurder die in deze tijd zijn verplichtingen niet nakomt.” Huurders kunnen het juist nu financieel lastig krijgen. Onlangs stond er in het AD een artikel met de kop: “Coulance voor huurders met acute betalingsproblemen”.

De landelijke armoedecoalitie riep in dat artikel op tot het staken van huisuitzettingen. Ook in de Vastgoedmarkt nieuwsbrief werd hier aandacht aan besteed. Zowel de Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders als diverse woningcorporaties hebben aangegeven om zoveel als mogelijk gehoor te geven aan deze oproep. Maar mag er dan geen enkele ontruiming doorgaan, enkel vanwege corona?

Op 19 maart 2020 heeft de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in Kort Geding daarover een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBOVE:2020:1233). In dit specifieke geval was er sprake van een huurder die stelselmatig ernstige overlast veroorzaakte. De kantonrechter geeft in zijn beoordeling aan dat de overlast van zodanige aard en ernst is dat ontruiming op korte termijn noodzakelijk is. Daarnaast geeft de kantonrechter in zijn beoordeling aan de verhuurder ter overweging mee om, in verband met de verregaande maatregelen van de corona-crisis, niet meteen ten uitvoer te leggen en te bezien of de overlast situatie al dan niet blijft voortduren. De kantonrechter doet een beroep op de coulance van de verhuurder.

Er is geen duidelijk ja of nee te geven op de vraag of ontruiming zal worden toegewezen en/of deze door mag gaan. Het is afhankelijk van de situatie en vereist dus maatwerk.

Wat kunt u als verhuurder zelf doen?

  • Zoek (vaker) contact met uw huurder: wijs uw huurder wel op zijn betaalplicht, maar vraag uw huurder ook om vroegtijdig te melden als betalingsproblemen dreigen;
  • Bij grote problemen kunt u tijdig/tijdelijk huurverlaging bieden tot uw huurder compensatie heeft vanuit het steunpakket;
  • Als er een waarborgsom is voldaan, gebruik deze voor uitstel van de huurpenningen, gelijk aan de hoogte van de waarborgsom;
  • Maak afspraken over inlopen van de achterstand
  • Vraag concrete onderbouwing van de huurder waarom er niet of minder betaald kan worden. Wanneer u als tussenpersoon optreedt is het zeker belangrijk om dat te weten, u zult verantwoording richting uw investeerders/eigenaren moeten afleggen;
  • Blijf kritisch om misbruik van deze bijzondere omstandigheden te voorkomen;
  • Wanneer u wat groter bent qua organisatie, stel een apart telefoonnummer of e-mailadres beschikbaar voor huurders die in de problemen komen;
  • Laat uw huurders duidelijk weten waar zij terecht kunnen op het moment dat zij hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Verwijs bijvoorbeeld naar de website van de overheid;

Kortom: blijf met uw huurders in gesprek en laat weten dat u bereid bent om mee te denken naar een oplossing voor de financiële problemen. Vooralsnog ontvangen medewerkers in loondienst ‘gewoon’ salaris. Werkgevers hebben de mogelijkheid om een beroep te doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kan zijn dat de werkgever ook met deze maatregel financieel niet meer in staat is om salarissen uit te betalen. Juist dan is het van belang om met uw huurder in gesprek te gaan. Maatwerk is in alle gevallen nodig.

Mocht u twijfels hebben of uw aanpak de juiste is of heeft u juridisch advies nodig? Twijfel niet en neem contact met ons op: sales@boitenluhrs.nl. Wij zullen samen met u kijken naar de juiste aanpak.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.