Skip to main content

Impact Covid-19 virus op schuldeisers en schuldenaren

19-03-2020  |  Nieuws Algemeen

Iedereen in Nederland heeft direct of indirect te maken met het Covid-19 virus. Wij willen iedereen die hier tegen vecht graag sterkte toewensen in deze moeilijke tijd!  Met het land in deze toestand moeten wij beseffen dat er samen gewerkt moet worden! Dit geldt voornamelijk voor de regering, transportsector, zorgsector, maar ook voor de mensen met schuldenproblematiek.
 
Gerechtsdeurwaarders beseffen wat voor impact dit heeft op bedrijven en mensen met schulden. Voor mensen of bedrijven die al in de financiële problemen zitten is dit wellicht een zware tegenslag, waardoor de rekeningen helemaal niet meer betaald kunnen worden. Gelukkig heeft de regering veel geld beschikbaar gesteld, met het uitdrukkelijke doel dat rekeningen betaald kunnen worden en de problemen daardoor niet hoeven te ontstaan.
 
BoitenLuhrs levert altijd maatwerk, niet alleen voor schuldeisers, maar ook voor schuldenaren. Daarom bekijken we elke situatie afzonderlijk. In die gevallen waarbij schuldenaren door de gevolgen van de huidige situatie in moeilijkheden zijn gekomen, zullen we die telkens individueel proberen in te schatten. Soms vragen we aan schuldenaren om extra gegevens, zodat we een goed advies kunnen geven aan onze schuldeisers.


Er zijn wel handelingen die persoonlijk contact vereisen. Voorlopig zullen wij proberen om in overleg met onze schuldeisers, handelingen als een ontruiming van de woning of beslaglegging op een inboedel naar een later moment verplaatsen. Andere maatregelen gaan wel gewoon door, omdat we op die momenten geen of nauwelijks persoonlijk contact hoeven te maken met schuldenaren.
 
Onze kantoren zijn nog steeds geopend, waardoor wij deze problemen beheersbaar proberen te maken. Bezoek aan ons kantoor wordt afgeraden, maar kan nog wel, als dat noodzakelijk is. Er is een minimale bezetting op onze twee kantoren, maar de rest van onze medewerkers zal thuis werken, waardoor wij de kwaliteit van ons werk kunnen waarborgen.
 
Neem gerust contact met ons op via info@boitenluhrs.nl, wanneer u vermoedt dat u problemen ondervindt of gaat ondervinden door het Covid-19 virus, waardoor u geen of maar gedeeltelijke betalingen zou kunnen doen. Samen zullen wij werken aan een oplossing voor de lange termijn!

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.