Skip to main content

Hoge Raad verklaart “Corona-betekening” rechtsgeldig

22-06-2020  |  Artikel Nieuws Algemeen

“Anders dan een pakketbezorger, kan de deurwaarder niet volstaan met het op de stoep achterlaten van zijn exploot’’

(Arrest van de Hoge Raad van 19-6-2020, nummer 20/01147)

Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus (dus vanaf 16 maart 2020) hebben de gerechtsdeurwaarders, mede gelet op een richtlijn van haar beroepsorganisatie: de KBvG, in veel gevallen exploten achtergelaten in de brievenbus, in plaats van deze in persoon uit te reiken. Op die exploten stond dan een tekst die verwees naar de richtlijnen van de overheid in verband met het corona-virus, en dat hierom het exploot door de deurwaarder in de brievenbus was gestopt.  

Deze zogeheten “corona-betekening” was echter bepaald niet onomstreden.

De kantonrechters van de rechtbank Amsterdam waren het er duidelijk niet mee eens. Zij waren van mening dat zonder duidelijke en feitelijke toelichting waarom het exploot niet in persoon was uitgereikt, het exploot niet kon worden aanvaard. Dit had allerlei mogelijke juridische consequenties. Bovendien moest in enkele gevallen een herstelexploot worden uitgebracht. Andere zaken werden voorlopig aangehouden door die rechtbank.

De rechtbank Amsterdam had hierover ook een brief aan de gerechtsdeurwaarders gezonden. De kantonrechters verwezen daarin ook naar deze zaak bij de Hoge Raad, waarin de Advocaat-Generaal een conclusie had genomen, en hij zich ook zeer kritisch uitliet over deze wijze van betekening van stukken. Immers, postbestellers reikten hun postpakketten nog wél “in persoon” uit, dus waarom zou de deurwaarder dat dan niet doen?

Op 12 mei 2020 is het wetsvoorstel ‘Verzamelspoedwet COVID-19’ aanhangig gemaakt, waarin de door de deurwaarders gebruikte tekst door de wetgever werd toegestaan. Het wetsvoorstel was met algemene stemmen aangenomen, op 26 mei 2020 door de Tweede Kamer en op 16 juni 2020 door de Eerste Kamer.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich in haar uitspraak van vandaag gelukkig gebaseerd op het door de beide kamers aangenomen wetsvoorstel.

Fraai is ook wel de toelichting bij het wetsvoorstel, waarnaar de Hoge Raad ook verwijst: “Ook tijdens de crisis rond COVID-19 moeten deurwaarders exploten kunnen uitreiken. (…). Het gaat om tientallen duizenden exploten in de afgelopen en komende periode waarin de RIVM-richtlijnen gelden.

De richtlijn van social distancing, het anderhalve meter afstand houden, verdraagt zich niet goed met de uitreiking van exploten in persoon. (…) Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk en verantwoord op de normale manier bij mensen thuis aan te bellen om een exploot uit te reiken. Anders dan een pakketbezorger, kan de deurwaarder niet volstaan met het op de stoep achterlaten van zijn exploot. De deurwaarder moet bij de uitreiking ook een instructie geven over de aard van het exploot en de mogelijkheden van degene voor wie het bestemd is, om hierover contact op te nemen. De deurwaarder is naar de aard van zijn werk aanmerkelijk minder geliefd dan de pakketbezorger. Het risico te maken te krijgen met bewoners die hem in het gezicht spugen of fysiek te lijf gaan, is voor een deurwaarder vele malen groter dan voor een pakketbezorger. Dit risico is met het oog op het algemeen belang van de volksgezondheid – voorkomen van besmettingen – niet aanvaardbaar.

Om zo veel mogelijk bij de betekening van stukken conform de RIVM-richtlijnen social distancing in acht te nemen en toch exploten te betekenen, heeft de KBvG richtlijnen ontwikkeld. Exploten worden op basis daarvan, als uitreiking in persoon niet verantwoord mogelijk is, in de brievenbus gelaten. Dit is een invulling van de «feitelijke onmogelijkheid» om een exploot in persoon uit te reiken.

De conclusie die uit dit Arrest kan worden getrokken is dan ook dat de deurwaarder het exploot op een juiste wijze uitbrengt, als hij in zijn exploot naar de door de overheid getroffen maatregelen omtrent het COVID-19-virus verwijst en het dus in een gesloten envelop achterlaat (zelfs zonder aan te bellen).

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.