Skip to main content

Een dagvaarding, en dan?

Elke verhuurder krijgt er helaas wel eens mee te maken: zijn huurder wordt gedagvaard. Het woord dagvaarding is ongetwijfeld een bekend woord als u van het verhuren van woningen uw beroep heeft gemaakt. Maar weet u ook wat er achter schuilgaat? Met enige regelmaat ontvangen wij hier van onze cliënten vragen over. Reden te meer om er écht even in te duiken voor u en u door middel van dit artikel mee te nemen in de wereld die schuilgaat achter de procedure. 

Rechtspraak

De rechtspraak in Nederland is gebaseerd op een aantal belangrijke kernwaarden. Zo moet de rechtspraak bijvoorbeeld openbaar en toegankelijk zijn. Dat is de reden dat er zulke lange rijen stonden bij de rechtbank Amsterdam voor het proces van Willem Holleeder. Iedereen mag er in principe bij zijn.  Daarnaast moeten rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Dat is wel zo prettig, want anders stond een uitspraak bij voorbaat al vast. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat er andere factoren een rol spelen bij het uitspreken van een vonnis. Rechters zullen een uitspraak ook moeten motiveren. U moet tenslotte weten waarom uw vordering wordt toe- of afgewezen. En voordat de rechter een vonnis uitspreekt, moet er sprake zijn geweest van hoor en wederhoor. Alle partijen moeten dus naar voren kunnen brengen wat zij belangrijk vinden.

De procedure

Regelmatig krijgt u van ons de vraag of er gedagvaard mag worden. Hoe simpel de vraag ook is, het verwoordt niet wat er achter die vraag schuilgaat en welke radertjes er in werking worden gesteld op het moment dat u die vraag met ja beantwoordt.

Wij stellen de dagvaarding voor u op. Een dagvaarding is een oproep voor uw huurder dat hij zich bij de rechter mag melden. In de dagvaarding wordt uitgelegd welk bedrag u van de huurder vordert en waarom u dat bedrag van de huurder vordert. In de dagvaarding staat vervolgens ook vermeld op welke manier de huurder iets tegen de vordering in kan brengen en op welke datum de huurder zich moet melden.

De datum dat de huurder zich moet melden, geldt alleen voor de huurder. Voor ons is dat dus eigenlijk alleen een ‘papieren’ datum, we hoeven op deze datum geen actie te ondernemen. Als de huurder op die datum verschijnt en iets tegen de vordering in brengt, maakt de griffier van de rechtbank daarover een verslag. Vaak bereikt dat verslag ons binnen twee weken daarna. 

Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat uw huurder reageert op uw vordering. Sterker nog: in ruim 80% van de gevallen verschijnt de huurder niet. In dat geval zal de rechter binnen twee weken na die eerste roldatum het vonnis uitspreken en ons deze toesturen. In zaken waarin de huurder niet is verschenen, noemen we dat een verstekvonnis. Met het uitspreken van het vonnis eindigt de procedure.

Verschenen huurder

Als de huurder verschijnt, dan mag hij zijn of haar verhaal doen. Daarin ziet u die belangrijke kernwaarde hoor en wederhoor terug. De huurder reageert dan op de inhoud van de dagvaarding. De dagvaarding is uw kans om uw standpunten naar voren te (laten) brengen, de eerste zitting is de kans voor de huurder om dat te doen.

Nadat de rechter naar de argumenten van de huurder heeft geluisterd, gaat hij bepalen hoe de procedure verder gaat. Misschien is de zaak, ook na het verweer van de huurder, al duidelijk. In dat geval zal de rechter het vonnis uitspreken. Maar als een huurder verschijnt, zal de rechter in de meeste gevallen kiezen voor een andere optie: de comparitie van partijen.

Een comparitie van partijen is eigenlijk een uitnodiging aan beide partijen om op een bepaalde dag naar de rechtbank te komen om over de zaak – en dan met name elkaars standpunten – verder te praten. De rechter gebruikt deze bijeenkomsten om meer informatie te krijgen over de zaak en om te kijken of partijen er misschien toch nog uit kunnen komen. IN de meeste gevallen weet de rechter na de comparitie van partijen genoeg en bepaalt hij een datum waarop hij het vonnis uitspreekt.

Tot slot

Vaak vinden beide partijen dat ze (deels) gelijk hebben. Beide hebben ze daar ook vaak argumenten voor. De rechter is dan de aangewezen man of vrouw om die argumenten op waarde te schatten en deze tegen elkaar af te wegen om uiteindelijk tot een goed, rechtvaardig, onpartijdig en weloverwogen oordeel te komen. Na het lezen van dit artikel weet u iets meer over hoe de rechter dat dan precies doet. Hierbij geldt dat hoe ingewikkelder de procedure is, hoe ingewikkelder het ook wordt om u uit te leggen wat er in zo’n procedure gebeurt. Met dit artikel hoop ik een tipje van die sluier te hebben opgelicht. Dat is voor u wel zo handig. Dan weet u waar u ja tegen zegt als ik me bij u meld met de vraag of ik de huurder namens u mag dagvaarden.

Heeft u een probleem met een huurder of een ander juridisch probleem waarover wij ons licht mogen laten schijnen? Neem dan contact met ons op via het contactfomulier of op telefoonnummer 088-999-3666.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.