Skip to main content

Een aanmaning, ook wel een sommatie genoemd, is een brief waarin de Vereniging van Eigenaren verzoekt om betaling van een nog openstaand bedrag. Deze mededeling volgt vaak na het sturen van meerdere betalingsherinneringen. Een aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon en dient ertoe het lid van de VvE een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden voordat de vordering over wordt gedragen aan een gerechtsdeurwaarderskantoor, zoals BoitenLuhrs incasso- en gerechtsdeurwaarders.

Een aanmaning of sommatie wordt verstuurd als de termijn is verstreken waarbinnen de verplichting had moeten plaatsvinden. Dus stel: u verstuurd een factuur waarop staat vermeld dat deze binnen 30 dagen betaald moet worden en de verplichting wordt niet in deze termijn voldaan, dan is het lid van de VvE in ‘verzuim’. Na deze datum kunt u betalingsherinnering(en) sturen. Mocht de eigenaar van het appartment in de VvE na herhaaldelijk herinneren nog steeds niet betalen dan kan er een aanmaning verstuurd worden.

In de aanmaning wordt vermeld dat er een betalingsachterstand is ontstaan. Het verschuldigde bedrag wordt vernoemd en het betalingstermijn waarin u wenst dat de achterstand wordt voldaan. Daarnaast kan in deze brief ook verwezen worden dat er rechtsmaatregelen getroffen zullen worden als na de termijn nog steeds niet betaald is.

Een aanmaning voorbeeld kunt u hieronder downloaden:

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?