Skip to main content

Als uw schuld in behandeling is bij een schuldhulpverleningsinstantie dan dient deze instantie binnen 5 werkdagen schriftelijk contact met ons op te nemen, met daarbij een kopie van het voor u opgestelde plan van aanpak. Uw schuldhulpverleningsinstantie dient aangesloten te zijn bij de NVVK of dient haar diensten gratis te verrichten. Voldoet uw schuldhulpverleningsinstantie hier niet aan dan zal er geen informatie aan worden verstrekt.

Als u reeds bent toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dan dient u dit schrijven aan uw bewindvoerder te overleggen en mij de gegevens te verstrekken van uw bewindvoerder, plus de datum van toelating tot de WSNP.

Als u failliet bent verklaard dan dient u dit schrijven aan uw curator te overhandigen en mij de gegevens van uw curator te verstreken, plus de datum van uw faillissement.

 

 

Terug naar stap 2.3

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?