Skip to main content

Indien u door uw financiële situatie niet in één keer kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw betalingsvoorstel eerst aan ons over te maken. Vervolgens dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw concrete voorstel met daarbij minimaal de volgende bewijsstukken:

  1. Kopie laatste salarisstrook / uitkeringsspecificatie;
  2. Kopie laatste 3 bankafschriften;
  3. Overzicht overige inkomsten en uitgaven.

NB: Zonder eerste betaling èn schriftelijke/digitale opgave van uw inkomsten en uitgaven kan er geen betalingsregeling tot stand komen. Wij wijzen u er op dat hoe meer inzicht u verschaft in uw financiële situatie, hoe beter wij rekening kunnen houden met uw persoonlijke situatie. Daarbij is het uiteindelijk aan de opdrachtgever om uw voorstel te accepteren of niet.


Stap 3 - Maak uw keuze

Terug naar stap 2

Vordering nu betalen

Vordering betalen

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?